''
| | |
: 19:46 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

: להיות למעלה מהעולם על-ידי ההתעסקות בענייני העולם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')