''
| | |
: 16:41 : 6:10 " ", 14/11/19


( " - ("

: תפילין אחר השקיעה / זמן מנחה בערב שבת
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')