''
| | |
: 17:00 : 6:42 ' ", 16/1/21


( " - ("

: מה מקורו של האיסור הנהוג בעדות שונות לאכול קטניות בפסח
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')