''
| | |
: 17:45 : 5:59 " ", 9/3/21


( " - ("

: חיטה שעורה וגפן בעבודת האדם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')