''
| | |
: 18:00 : 6:50 " ", 22/10/19


( " - ("

: סיום כל ענייני הגלות והתחלת הגאולה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')