''
| | |
: 19:45 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

: תספורת בערב שבועות / לוי במקום כהן / נמצא טעות בעת הקריאה / ביקור אצל שאר צדיקים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')