''
| | |
: 16:36 : 6:30 ' ", 7/12/19


( " - ("

: הכוונה העליונה תתבצע על-ידי תומכי-תמימים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')