''
| | |
: 19:07 : 6:18 " ", 9/4/20


( " - ("

: גאולת הקב"ה (כביכול) תלויה בגאולת כל ישראל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')