''
| | |
: 19:44 : 5:50 " ", 21/7/19


( " - ("

: גאולת הקב"ה (כביכול) תלויה בגאולת כל ישראל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')