''
| | | |
: 19:10 : 6:13 ' ", 14/4/21


( " - ("

: גאולת הקב"ה (כביכול) תלויה בגאולת כל ישראל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')