''
| | |
: 17:36 : 6:13 " ", 25/2/21


( " - ("

: שליטת האדם בבריאה – בהחדרת ההכרה בבורא העולם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')