''
| | |
: 17:58 : 6:52 " ", 23/10/19


( " - ("

: שליטת האדם בבריאה – בהחדרת ההכרה בבורא העולם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')