''
| | |
: 18:42 : 6:27 " ", 18/9/19


( " - ("

: סדר העבודה לאחר מתן-תורה הוא "אין עוד מלבדו"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')