''
| | |
: 19:23 : 6:07 " ", 14/8/20


( " - ("

: סדר העבודה לאחר מתן-תורה הוא "אין עוד מלבדו"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')