''
| | |
: 19:46 : 5:48 " ", 18/7/19


( " - ("

: הנרות בעמוד הש"ץ / נרות במוצאי שבת / השלמות לעירובין / מעשר כספים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')