''
| | |
: 17:37 : 6:11 " ", 26/2/21


( " - ("

: כל מסעות האדם, בכל הדרגות, הם שלב ביציאה ממצרים
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')