''
| | |
: 17:36 : 6:12 " ", 25/2/21


( " - ("

: "קדשי שעה" – להתכונן ולהכין את הסביבה לקבלת פני משיח
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')