''
| | |
: 17:36 : 6:13 " ", 25/2/21


( " - ("

: לא רק יום 'מסוגל' לגילוי משיח, אלא יש בו הארת משיח בפועל
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')