''
| | |
: 17:58 : 6:52 " ", 23/10/19


( " - ("

: יעשה כל אחד ואחד חשבון-צדק בנפשו
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')