''
| | |
: 19:26 : 6:05 " ", 12/8/20


( " - ("

: עלייה של יהודי היא עלייה אמיתית רק כשנמשכת למטה, בעולם המעשה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')