''
| | |
: 17:37 : 6:11 " ", 26/2/21


( " - ("

: קריאת התורה בחנוכה ובסוכות / שתיקה כהודאה / תענית חתן
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')