''
| | |
: 18:22 : 6:37 " ", 1/10/20


( " - ("

: "מודה במקצת" חייב שבועה – בעבודה הרוחנית
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')