''
| | |
: 17:42 : 6:03 " ", 5/3/21


( " - ("

: "מודה במקצת" חייב שבועה – בעבודה הרוחנית
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')