''
| | |
: 17:41 : 6:05 ' ", 4/3/21


( " - ("

: השמחה בשמחת-תורה היא מצד עצם הנשמה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')