''
| | |
: 17:11 : 6:37 ' ", 28/1/20


( " - ("

: הכוח של ישראל "לחדש" בעולם נובע משורשם בעצמותו יתברך
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')