''
| | |
: 18:31 : 6:32 ' ", 24/9/20


( " - ("

: אריכות הגלות – כדי שיתוסף עוד יותר ב"רכוש גדול"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')