''
| | |
: 18:38 : 6:29 ' ", 20/9/20


( " - ("

: עבודת יום-הכיפורים - בבית-המקדש
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')