''
| | |
: 18:24 : 6:36 " ", 30/9/20


( " - ("

: י"ב הפסוקים בעצרת של 'העדה החרדית', בהוראת הגאב"ד
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')