''
| | |
: 19:46 : 5:35 " ", 6/6/20


( " - ("

: לכל אחד ואחד חלק בתורה שעל-ידו 'מתברר' חלקו בעולם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')