''
| | |
: 17:43 : 6:01 " ", 7/3/21


( " - ("

: ההוראה שלמדים מ"ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')