''
| | |
: 19:47 : 5:47 " ", 17/7/19


( " - ("

: בכוח כל יהודי להגיע למדרגת "קודש קודשים"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')