''
| | |
: 18:43 : 6:27 " ", 17/9/19


( " - ("

: על-ידי הקדושה של כוח המעשה זוכים להגיע ל"קדוש אני"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')