''
| | |
: 19:34 : 5:59 " ", 4/8/20


( " - ("

: על-ידי הקדושה של כוח המעשה זוכים להגיע ל"קדוש אני"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')