''
| | |
: 17:03 : 6:41 ' ", 18/1/21


( " - ("

: הכהנים יקומו עם בגדי הכהונה עליהם
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')