''
| | |
: 16:37 : 6:19 ' ", 24/11/20


( " - ("

: עבודת יום-הכיפורים – בבית-המקדש
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')