''
| | |
: 19:43 : 5:35 ' ", 1/6/20


( " - ("

: כשהמחלוקת מעוורת את עינינו
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')