''
| | | |
: 19:14 : 6:05 ' ", 21/4/21


( " - ("

: יהודי שאינו רואה גילוי שכינה, דורש ותובע "היכן השכינה!"
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')