''
| | |
: 16:39 : 6:14 " ", 19/11/19


( " - ("

: רק מי שברור לו שחטא יעשה תשובה באמת
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')