''
| | |
: 19:44 : 5:51 ' ", 23/7/19


( " - ("

: 'לשפוט' את כל האיברים כיצד מילאו את תפקידם במשך השנה
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')