''
| | |
: 17:59 : 6:51 ' ", 21/10/20


( " - ("

: עבודה במסירות נפש מביאה להידור למעלה מהידור
checked
      
    ('' 2002)   '' -  ('')