חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:08 זריחה: 6:17 כ"ט בניסן התשפ"א, 11/4/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לזרוע ולהצמיח ברכה

כיצד מתיישבת הסתירה, לכאורה, בין תוכן הפרשה, העוסקת בנגעי צרעת, מן הטומאות החמורות ביותר, לשם הפרשה 'תזריע' המבטאת דוקא זריעה, שגורמת להולדת דבר חדש.
מאמרים נוספים בפרשה
לזרוע ולהצמיח ברכה
כך נולדת הגאולה
גאולה בניסן
הזדהות שלמה עם רצון ה'
הניגודים במהות האדם
ברית שחושפת קשר קיים
מצווה שמקיימים בכל רגע
הלילה שנהפך ליום
מחלוקת בעולמות העליונים
לחרוץ דין באהבה
התפרצות הרע - סימן לגאולה
מצווה שמספקת הגנה
להתנקות ולהיטהר
יהודי מחפש תמיד את הנס
"מצורע" - המצב שלפני הגאולה
למה המשיח נקרא "מצורע"?
כשהקב"ה ישיב אליו כל יהודי
כל מילה מדוייקת
גודל חביבותו של יהודי
לכפר על הזולת
למצוא את המטמון
לעולם יש תקנה

שם הפרשה: תזריע

שמה של כל פרשה בתורה, אף שהוא לקוח מהמילים הפותחות אותה, נושא את תוכנה של הפרשה כולה.1 אולם בפרשת תזריע נראה, לכאורה, שתוכן הפרשה מנוגד לחלוטין לשמה:

הפרשה כולה עוסקת בנגעי צרעת לסוגיהם, שהם מן הטומאות החמורות ביותר, עד שנאמר: "מצורע חשוב כמת"2, והנטמא בצרעת חייב לשבת בדד, מחוץ למחנה ישראל.3 לעומת זאת, המילה 'תזריע' מבטאת את ההפך הגמור - זריעה, שגורמת לצמיחה, להולדת דבר חדש.

מטרת העונש

בכך רומזת התורה על המשמעות הפנימית של הנגעים ושל עונשי התורה בכלל: הקב"ה הוא תכלית הטוב והחסד. הוא אינו חפץ להעניש לשם עונש.4 כל רצונו לזכך את האדם, להסיר ממנו את קליפת עוונותיו, כדי לטהרו ולהכשירו למצב נעלה וטוב יותר.

אף העונשים החמורים ביותר, כמו דין מוות, נועדו בסופו של דבר לגרום טובה לחוטא, ואף אם יש צורך להוציאו מן העולם הזה, כדאי הדבר גם לו עצמו, כדי שיזכה לחיים נצחיים בעולם הבא.

נגעים כאזהרה

זו גם המשמעות הפנימית של נגעי הצרעת. הרמב"ם כותב5, שהיו אלה נגעים ניסיים, שבאו מחמת חטא לשון-הרע. בתחילה היו "משתנות קירות ביתו. אם חזר בו - ייטהר הבית. אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית - משתנין כלי העור שבביתו... אם עמד ברשעו עד שיישרפו - משתנים הבגדים שעליו", ורק אם לא שב בתשובה עד אז - עבר הנגע גם לגופו.

בדרך זו הזהירו נגעי הצרעת את האדם לשוב בתשובה, ורק אם לא הועיל דבר, נעשה צרוע בגופו. אם כבר הגיע למצב כזה, נדרש לשבת בדד מחוץ למחנה - כדי שיתרחק מחברת רשעים ובעלי לשון-הרע - בתקווה שיחזור בתשובה, יזדכך ויוכל לחזור אל הקודש. נמצא אפוא, שכל מטרת הנגעים היא להצמיח באדם הוויה חדשה ולעשותו ברייה טהורה ומזוככת.

הצמיחה בגאולה

לכן דווקא פרשה זו נקראת תזריע, ללמדנו את מהותם הפנימית של כל הנגעים שעליהם מדובר בהמשך הפרשה. המטרה היא - להזריע ולהוליד מציאות חדשה באדם, יהודי טהור וטוב יותר.

זו גם המשמעות הפנימית של הגלות. בגלות אנו זורעים מצוות ומעשים טובים, בתוך מציאות קשה, רוויית ייסורים וצרות. ולשם-מה? כדי שהללו יצמחו בביאת המשיח.

השכר שיינתן בזמן הגאולה אינו דבר נפרד מעבודתנו הנוכחית. להפך: השכר אינו אלא הצמיחה והאור של המצוות שזרענו בזמן הגלות. ובקרוב ממש נראה כל זאת בעינינו, בביאת משיח-צדקנו בגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כב, עמ' 70)

----------

1) לא רק משום שמילה זו (או שתי המילים הללו) היא התחלת הפרשה, כפי שמוכח מהשמות נח ותולדות (ראה לקוטי שיחות כרך ה עמוד 354 ואילך. ועוד). לכללות העניין - ראה לקוטי שיחות כרך ה עמוד 57 ואילך. כרך טו עמוד 145 ואילך. ובכמה מקומות.

2) נדרים סד,ב.

3) ויקרא יג,מו.

4) להעיר מברכות ה,א.

5) סוף הלכות טומאת צרעת. ועל דרך זה בפירוש המשניות נגעים פרק יב משנה ה. מורה נבוכים חלק ג סוף פרק מז. 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)