חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:37 זריחה: 5:38 י' בסיון התשע"ח, 24/5/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מי נשא את מיטתו של יעקב
מאמרים נוספים בפרשה
לחיות חיי-נצח
חינוך של ילד יהודי
הכוח להחזיק מעמד בגלות
לא רק לזכור; גם לעשות
ויתור על שלמות אישית
כשיודעים שהגאולה קרובה
הכוח לגלות את הקץ
סימנים של מלך
לשמור על השכל שלא ישגה
יופי אמיתי, יופי רוחני
חיים נצחיים
יעקב ומשה "לא מתו"
הכוח לנצח את הגלות
מי נשא את מיטתו של יעקב
הכוח לרדת ולעלות
יוסף מזמין למצרים ונותן כוח לצאת ממנה
הכוח להתמודד ולהיגאל
כוחו של יוסף
כשהרע מתהפך לטוב
להתרגל לגמול טובה לזולת

וישאו אותו בניו (בראשית נ,יג)

פרשתנו מספרת על פטירתו של יעקב אבינו ועל נשיאת ארונו לארץ-ישראל, ששם נקבר במערת המכפלה. על נשיאת הארון מספרת התורה: "ויישאו אותו בניו". מכאן לומד רש"י, שרק בניו נשאו את ארונו ולא נכדיו: "ולא בני-בניו... שהם מבנות כנען". יעקב לא רצה שנכדיו, שנולדו לנשים כנעניות, יישאו את ארונו.

האומנם ברור שנשות השבטים היו כנעניות? קודם לכן, בפרשת וישב, לאחר מכירת יוסף, נאמר, "ויבואו כל בניו וכל בנותיו לנחמו". מי הן בנותיו? רש"י מביא שם שתי דעות: רבי יהודה אומר, "תאומות נולדו עם כל שבט ושבט, ונשאום". על-פי פירוש זה, "בנותיו" הן בנות ממש, התאומות שנולדו עם השבטים, שאחר-כך היו להם לנשים. לעומתו אומר רבי נחמיה, "כנעניות היו". ומדוע הן נקראות "בנותיו"? - "שאין אדם נמנע מלקרוא לחתנו בנו ולכלתו בתו".

כנעניות או אחיות

על-כן לא מובן מדוע רש"י מאמץ בפרשתנו את דעתו של רבי נחמיה, שנשות השבטים היו 'כנעניות', ומתעלם מדעתו של רבי יהודה, שהשבטים נשאו את אחיותיהם. ואיך יסביר רבי יהודה את הפסוק "ויישאו אותו בניו" (ולא בני-בניו) - אם נשות השבטים היו אף הן בנות יעקב ולא כנעניות, מדוע לא רצה יעקב שנכדיו יישאו את ארונו?

לכאורה היה אפשר לומר, שגם לשיטת רבי יהודה לא רצה יעקב שנכדיו יישאו את ארונו, משום שנולדו מנישואין שנאסרו לאחר מתן-התורה. אמנם בזמן האבות לא היה איסור על נישואי אח ואחות, אבל יעקב, שקיים את כל התורה קודם שניתנה, הקפיד על כך, ולכן לא רצה שנכדיו יישאו את ארונו.

לא היה איסור

אך לאמיתו של דבר אין להשוות בין השניים. לא ייתכן לומר שיעקב ייחס פגם לנכדיו רק משום שנולדו מנישואין שנאסרו לאחר מתן-התורה. הלוא בימים ההם לא היה שום פסול בנישואי אח ואחות מן האב. לכן גם יעקב אבינו עצמו נשא שתי אחיות (רחל ולאה), דבר שנאסר במעמד הר-סיני.

לעומת זאת, הפסול שב"כנעניות", אף שגם דבר זה עדיין לא נאסר, נובע מכך, שאלה נישואין לא-ראויים. על כנען נאמר "ארור כנען", ולכן לא ראוי שבני-ישראל יישאו כנעניות. אנו גם רואים קודם לכן, שאברהם ויצחק הקפידו שבניהם לא יישאו נשים מבנות כנען, ומכאן שיש פגם בנישואין כאלה.

נכדים כבנים

על-כן רק לשיטת רבי נחמיה יש מקום לומר שיעקב לא רצה כי נכדיו, שנולדו מנשים כנעניות, יישאו את מיטתו. הדבר מתאים גם-כן לשיטתו הכללית של רבי נחמיה, המדייק בכל מילה ומילה בפסוק.

לעומתו, רבי יהודה דורש את כללות הפסוק, ולשיטתו אין הכרח שהתורה באה להדגיש שרק בני יעקב ולא נכדיו נשאו את מיטתו, ולכן אין מקום לפרש דבר בעניין זה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך גליון שיחת השבוע, מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ה, עמ' 261)   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)