חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:01 זריחה: 6:50 י"ב בחשון התשע"ט, 21/10/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הנחמה העתיקה

העצים ששמשו את בני ישראל להקמת המשכן, הם הארזים שהביא יעקב אבינו למצרים ונטעם בה. במעשה זה הוא מסר ביד בניו נחמה שבכוחה ישאו את סבל הגלות הנוראה.
מאמרים נוספים בפרשה
כוחה של ברית-מילה
גם צדיק נדרש למול את עצמו
למעלה מכוח האדם
מלאכים כאורחים
שינוי הטבע כדי להציל נפשות
גמילות-חסד של יהודי
גמילות חסדים על-שכלית
לפעמים הלחץ מועיל
להוסיף לחפור
קיום מצוות בדרך הטבע
הכוח הרוחני שבהכנסת אורחים
האהבה הגדולה מכולן
בלי שום שיקולי תועלת
הפך את הברכה לשבועה
סיפורה של הנשמה הזועקת
חפירת בארות ומשמעותה
חינוך הילדים משקף את מהותנו
איך זוכים להתגלות של הקב"ה

ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים (שמות כו,טו)

המשכן שבנו בני-ישראל במדבר נבנה מעצי-שיטים. אלה היו קרשים גדולים למדי, כפי שהתורה מפרטת את מידותיהם: "עשר אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחד".1 נשאלת כאן השאלה, מניין היו לבני-ישראל במדבר קרשים כאלה?

רש"י שואל שאלה זו, ומביא תשובה ממדרש תנחומא2: "יעקב אבינו צפה ברוח-הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וציווה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים".

ואכן, כך משמע גם מפרשת ויקהל, שם מתואר הביצוע בפועל של המשכן, והתורה מספרת, שאת עצי-השיטים הביאו "כל אשר נמצא איתו עצי-שיטים"3 - הרי שהעצים היו בידי בני-ישראל עוד ממצרים.

נטע ארזים

משמעות הדבר היא, שיותר ממאתיים שנה קודם שעבוד מצרים דאג יעקב אבינו להביא ארזים למצרים, לטעת אותם שם, ולצוות את בניו שעם צאתם ממצרים - ייקחו את העצים הללו עמם, כדי שישמשו אותם להקמת המשכן!

הדבר מעורר פליאה, שהרי סוף-סוף, גם בהיותם במדבר יכלו לקנות עצים מסוחרי הגויים4, או לשלוח שליחים ליער הקרוב ולהביאם משם (כפי שסבורים כמה פרשנים5).

אלא במעשהו זה של יעקב הסתתרה כוונה עמוקה: הוא ביקש למסור ביד בניו נחמה, שבכוחה יוכלו לשאת את סבלותיה של הגלות הנוראה. לא היה די להם בהבטחה המילולית "אנוכי אעלך גם עלה".6 את הנחמה שאבו מעצי-השיטים. הם ראו את העצים הללו, וזכרו את ההבטחה על הגאולה ועל בניית המשכן באמצעות עצי-השיטים.

עצי ארץ-ישראל

בדברי המדרש יש הדגשה נוספת, שיעקב הביא את העצים למצרים. הוא לא הסתפק בנטיעת ארזים במצרים, אלא הביא עמו את השתילים מארץ-ישראל. דבר זה מחזק את הנחמה והעידוד, כאשר בני-ישראל רואים בעיניהם את הארזים שהובאו מארץ-ישראל, המבשרים להם כי הם עתידים להיגאל.

ויש להוסיף, שהדגשה יתרה על הנחמה אנו מוצאים גם במקורו של פירוש זה - רבי תנחומא, מלשון תנחומין. זוהי הנחמה שמנחמים את עם-ישראל השרוי בגלות, שיראה בעיניו את העצים שמהם ייבנה המשכן בבוא עת גאולתו.

צדיקים כארזים

גם בגלות הנוכחית נותן לנו הקב"ה נחמה מעין זו. הארזים של ימינו הם הצדיקים שבכל דור ודור, כפי שנאמר7: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה". הצדיקים הללו, שהם למעלה מהגלות, מונעים מעם-ישראל לשקוע בהוויית הגלות, ומעוררים את ליבו לגאולה.

בכוחם של צדיקים אלה זוכה עם-ישראל לנחמה השלמה כפשוטה, בבוא הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו, יבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לא, עמ' 142)

----------

1) שמות כו,טז.

2) שמות ט. וראה גם בראשית רבה פרשה צד,ד.

3) ויקהל לה,כד. וראה גם שמות רבה פרשתנו סוף פרשה לג. בראשית רבה שם.

4) כקושיית הט"ז (דברי דוד כאן). ועוד.

5) אבן-עזרא פירוש הארוך שלו. ועל דרך זה בבעלי התוספות על התורה וכן בחזקוני על הפסוק.

6) בראשית מו,ד.

7) תהילים צב,יג.   
תגובות
1.
תיקון טעות
שייע טננבוים-17/02/10 05:00

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)