חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:47 זריחה: 5:47 י"ג בתמוז התשע"ט, 16/7/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להצית את אש הנשמה

מנורת בית-המקדש מסמלת את עם-ישראל. כל יהודי בפני עצמו קרוי נר, "נר ה' נשמת אדם". ואת 'אש' הנשמה מציתים ומדליקים על-ידי התורה וקיום המצוות.
מאמרים נוספים בפרשה
קנאות לאהבת-ישראל
קנאות מתוך שלום
איך מגיעים לשלמות הטוב?
להיות איש פלא
פינחס זה אליהו
זיכוך נצחי
המפתח נמסר לידינו
המפתח נמסר לידינו
מסירת-נפש שמביאה את הגאולה
כוחו של הרהור תשובה
נחלת הלוויים בזמן הגאולה
נחלה לעתיד
לכל יהודי נחלה משלו
שלוש רמות של התקשרות
גם ההקדמות חשובות
אהבת ארץ-ישראל
הקב"ה מודה לדברי הנשים
כוחה של תפילה אחת
יהודי נדרש להיות "נביא לגויים"
מסירות-נפש שלמעלה מהתורה
חביבות מיוחדת לענייני קדושה

ויקחו אליך שמן זית זך... להעלות נר תמיד (שמות כז,כ)

כאשר התורה מצווה על הדלקת המנורה בבית-המקדש, היא מפרטת בזה שני שלבים: תחילה הבאת השמן אל משה1: "ויקחו אליך שמן זית זך... להעלות נר תמיד", ובשלב שני עריכת הנרות על-ידי אהרון: "יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר".2

יש כאן שתי נקודות הדורשות הבהרה: לשם-מה בכלל היה צורך להביא תחילה את השמן אל משה, בשעה שאהרון הוא המדליק? מה טעם השינוי בין הפסוק הראשון לשני מבחינת זמן בעירת הנרות: בפנייה אל משה נאמר: "נר תמיד", בעירה תמידית, אך לגבי אהרון כתוב רק "מערב עד בוקר".

מנורת העם

מנורת בית-המקדש מסמלת את עם-ישראל. בנבואת זכריה3 נמשל עם-ישראל ל"מנורת זהב כולה". כל יהודי בפני עצמו קרוי נר, "נר ה' נשמת אדם"4, ויחד יש כאן 'מנורה' בת שבעה קנים. תפקידו של אהרון הכוהן הוא "להעלות את הנרות" - להצית ולעורר את נשמות-ישראל, לגלות בהן את התשוקה והלהט להתדבק בקב"ה.

את 'אש' הנשמה מציתים ומדליקים על-ידי התורה והמצוות. עבודת ה' מתחלקת באופן כללי לשני סוגים: א) לימוד התורה. ב) עבודת התפילה (ובכלל זה קיום המצוות). כשם שבהדלקת נר יש שתי אפשרויות - נר-תמיד, שדולק כל הזמן ללא שינויים, ונר שעוצמת האור שבו משתנה "מערב עד בוקר", ממעט אור להרבה אור - כך בעבודת-ה' יש 'אש' קבועה ובלתי-משתנה (התורה) ויש אש שיש בה שינויים (תפילה ומצוות).

מעל המגבלות

התורה עומדת מעל מגבלות הזמן והמקום. היא דבר-ה', חכמתו של הקב"ה, וכזו היא נשארת גם לאחר שהתלבשה במושגים אנושיים הניתנים לתפיסת האדם. גם החובה המוטלת על יהודי בלימוד התורה מבטאת את עובדת היותה למעלה ממגבלות הזמן5 - יהודי חייב ללמוד תורה בכל רגע פנוי, "יומם ולילה". לכן נקראת התורה "נר תמיד".

לעומת זאת, התפילה יש לה זמן קבוע: שחרית, מנחה וערבית. כך גם המצוות מוגדרות בזמן: יש מצוות שהזמן גרמא ואפילו יש מצוות שבימינו אין לנו אפשרות לקיימן, משום שחסרים תנאים מסויימים של זמן ומקום. על-כן, התפילה והמצוות הן בבחינת "מערב עד בוקר" - הן תלויות בגדרי הזמן.

כוחו של משה

זהו גם ההבדל בין משה לאהרון:

מהותו של משה היא התורה, שגם נקראת על שמו6 (תורת משה). לכן נאמר בו "נר תמיד". לעומתו, אהרון מייצג את עבודת הקרבנות7 בבית-המקדש, שזה כנגד התפילה. לכן נאמר בו רק "מערב עד בוקר".

עתה יובן למה ציוותה התורה להביא תחילה את השמן אל משה - כדי שייתן לאהרון מכוח התורה הנצחי שבו. על-ידי כוח התורה, שלמעלה ממגבלות הזמן והמקום, אפשר אחר-כך לפעול בתוך מגבלות הזמן והמקום, על-ידי התורה והמצוות. וכך גם אלה שטרם הגיעו לדרגת "אש תמיד", תאיר נשמתם באור קבוע ונצחי.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 268)

---------

1) שמות כז,כ.

2) שם כז,כא.

3) זכריה ד,ב.

4) משלי כ,כז.

5) ראה לקוטי תורה במדבר יג, א-ב.

6) ראה שמות רבה פרשה ל,ד. ושם נסמן.

7) מלאכי ג,כב.   

   
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)