חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ל' בשבט התש"פ, 25/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בלי לשבור את חוקי הטבע

בני-ישראל עצמם ביקשו שהקב"ה עצמו יתגלה לעיניהם וידבר איתם בלי מתווכים. מדוע חזרו בהם דווקא לאחר שהקב"ה נענה לבקשתם?
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות (שמות כ,טז)

במעמד הר-סיני התגלה הקב"ה לעיני כל העם והשמיע להם את הדיברות. חז"ל1 מספרים, שזו הייתה התגלות כה עזה, עד ש"על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתן", והקב"ה החזירה להם ב"טל תחייה". ואז ביקשו בני-ישראל ממשה2: "דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות".

בקשתם זו של בני-ישראל דורשת ביאור: הרי הם עצמם ביקשו קודם לכן שהקב"ה עצמו יתגלה לעיניהם וידבר איתם בלי מתווכים. הלוא הם שאמרו (כדברי המדרשים3): "רצוננו לשמוע מפי מלכנו... רצוננו לראות את מלכנו", ונימקו זאת באומרם: "אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך". מדוע חזרו בהם דווקא לאחר שהקב"ה נענה לבקשתם זו?

הקב"ה שיבח

השאלה מתחזקת כשמעיינים ביתר פירוט בדברי בני-ישראל. הם עצמם אומרים כי נוכחו שאפשר לקבל התגלות אדירה כזאת ולהישאר בחיים: "הן הראנו ה' את כבודו... היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי".4 אם-כן, אחרי שזה-עתה ראו שנשארו בחיים, מדוע החלו פתאום לחשוש?

כשמשה רבנו שמע את דברי בני-ישראל - הצטער. הוא רצה שיוסיפו לשמוע את קול ה' ישירות מהקב"ה ולא באמצעותו. אולם הקב"ה שיבח את בקשתם של בני-ישראל: "שמעתי את קול דברי העם... היטיבו כל אשר דיברו".5

קדושה למטה

להבנת העניין עלינו להבהיר את המשמעות האמיתית של מתן התורה על הר-סיני. במתן-התורה ניתן לנו הכוח ליישם את תכלית הבריאה: "נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים".6 הקב"ה ברא את העולם כדי שאנו נעשה מהעולם התחתון והגשמי 'דירה' לה', ולשם כך נתן לנו את התורה.

כדי שתוכל להיות "דירה בתחתונים" צריך שיתקיימו שני תנאים: א) שהאור האלוקי אכן יאיר בתוך המציאות הגשמית ויזכך אותה; ב) שהמציאות תישאר עם-זאת מציאות גשמית, תחתונה, ולא שתתעלה כל-כך עד שתחדל מלהיות 'תחתון'.

משה הצטער

לכן ביקשו בני-ישראל לקבל את המשך דברי ה' באמצעות משה רבנו. הם נוכחו, שכאשר התורה ניתנת להם ישירות מה', היא כרוכה במעשי ניסים - ביציאת הנשמה ובחזרתה לגוף על-ידי "טל תחייה". על-כן ביקשו שהתורה תינתן להם באמצעות משה רבנו, ואז יישארו בני-אדם רגילים ויוכלו ליישם את תכלית הבריאה.

משה רבנו הצטער על כך. הוא קיווה שבני-ישראל יוכלו לקבל, כמותו, את ההתגלות האלוקית בדרך הטבע, בלי ניסים, אבל הקב"ה ידע שהם אינם יכולים לקבל זאת. אצלם כרוכה קבלת ההתגלות האלוקית בשבירת הגדרים הגשמיים של הגוף. לכן אמר: "היטיבו אשר דיברו".

כאשר התורה מועברת על-ידי משה רבנו, היא מאפשרת לאדם כפי שהוא, אדם רגיל לגמרי, לקבל את דבר ה' ולעשות מהעולם "דירה לו יתברך".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 229)

 

----------

1) שמות רבה פרשה כט,ד.

2) שמות כ,טז.

3) מכילתא ופירוש רש"י פרשתנו יט,ט. וראה שם פרשה כט,ד וביפה-תואר שם.

4) דברים ה,כא.

5) שם, כה.

6) תנחומא נשא טז. ועוד. תניא פרק לו.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)