חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ל' בשבט התש"פ, 25/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מעשה, דיבור ומחשבה בשבת

למה יש חילוק באיסור המלאכה בשבת, שהעשייה היא מן התורה, הדיבור - מדברי חז"ל, והמחשבה - ממידת חסידות?
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

ויום השביעי שבת לה' אלקיך (שמות כ,י)

בתוך עשרת הדיברות נכלל הציווי על שמירת שבת1 - "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך". במילים "שבת לה' אלוקיך" מצאו חז"ל2 סימוכין לגזירתם שלא לדבר בשבת בענייני מלאכה, שכן האדם נדרש לשבות בשבת בדומה לשביתתו של הקב"ה: "מה הקב"ה שבת ממאמר (=מהמאמרות שבהם ברא את העולם) - אף אתה שבות ממאמר".

מן התורה מצווה האדם רק להיזהר שלא לעשות מלאכה בשבת, אולם חז"ל הוסיפו וגזרו שגם אין לדבר בשבת בענייני מלאכה. מצד מידת חסידות הוסיפו, שגם אין לחשוב מחשבות3 על מלאכה בשבת, ועל כך מובא בגמרא4 סיפור: "מעשה בחסיד אחד שיצא לטיול בכרמו בשבת, וראה שם פרצה אחת וחשב לגודרה במוצאי שבת. אמר, הואיל וחשבתי (בשבת) לגודרה - איני גודרה עולמית".

בין הקב"ה לאדם

ההבדל הזה בין מעשה, דיבור ומחשבה בשבת דורש ביאור. הלוא אנחנו שובתים ממלאכה בשבת משום שהקב"ה שבת ביום השביעי מכל מלאכתו. והרי הקב"ה שבת מכל שלושת הדברים - מעשייה, מדיבור וממחשבה. למה אפוא יש חילוק באיסור המלאכה, שהעשייה היא מן התורה, הדיבור - מדברי חז"ל, והמחשבה - ממידת חסידות?

ההבדל הזה נובע מההבדל שבין מחשבה ודיבור אצל הקב"ה לבין מחשבה ודיבור אצל האדם. בעוד אצל הקב"ה דיבורו ומחשבתו בוראים עולמות (הדיבור - את העולם הגשמי והמחשבה - את העולמות הרוחניים), הרי אצל האדם, רק מעשיו יוצרים פעולה במציאות הגשמית, ואילו דיבורו ומחשבתו אינם מחוללים שינוי גשמי בעולם הזה.5

דבר מלך

ההבדל המהותי שבין עשייה לבין מחשבה ודיבור (אצל האדם) הוא, שהעשייה עניינה לפעול פעולה בעולם שמחוץ לאדם, ואילו המחשבה והדיבור הם כלי הביטוי של האדם עצמו - המחשבה מגלה את שכלו ורגשותיו לעצמו, והדיבור מגלה אותם אל הזולת.

בתוך זה גופא יש בכל-זאת הבדל בין המחשבה לדיבור: המחשבה אין לה שום קשר לעולם שמחוץ לאדם, ואין היא יכולה לפעול בו שום פעולה. לעומתה, הדיבור, הואיל והוא כבר יוצא מהפה אל מציאות העולם, יכול לגרום פעולה, עד שמלך מנהיג את כל ענייני המדינה בדיבורו בלבד - "דבר מלך שלטון".6

תלוי בדבקות

מכאן נובעים ההבדלים באיסור מלאכה: העשייה, הואיל והיא דומה לגמרי למלאכתו של הקב"ה - אסורה מן התורה. הדיבור, שיש לו בכל-זאת יכולת לפעול פעולה בעולם - אסור מדברי סופרים. ואילו המחשבה, שאין לה שום יכולת לפעול בעולם הגשמי, אינה אסורה אלא ממידת חסידות.

יהודי שהגיע לדרגת דבקות גדולה כל-כך בקב"ה, עד שהוא מרגיש את שביתת הקב"ה גם בדרגת המחשבה - נזהר ממלאכה בשבת גם במחשבה בלבד, כאותו חסיד שעליו מספרת הגמרא.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך יא, עמ' 80)

 

----------

1) שמות כ,י.

2) ירושלמי שבת פרק טו הלכה ג. וראה גם פסיקתא רבתי פרשה כג,ג.

3) ראה רד"ק ישעיה נח,יג.

4) ירושלמי שם.

5) אור התורה להצמח צדק שמות כרך ז סוף עמוד ב'תשב ואילך. וראה אור התורה בראשית עמוד 50 בהגהה.

6) קוהלת ח,ד.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)