חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ל' בשבט התש"פ, 25/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שבת בימי החולין

תוכנה הפנימי של ברכת ההבדלה הוא החדרת קדושת השבת לתוך ימי החול שאחריה
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

זכור את יום השבת לקדשו (שמות כ,ח)

עשרת הדיברות כוללים את מצוות שמירת שבת, כפי שנאמר1: "זכור את יום השבת לקדשו". כיצד יש לזכור את יום השבת ולקדשו? קובע הרמב"ם2: "צריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו; בכניסתו - בקידוש, וביציאתו - בהבדלה".

כלומר, הדרך שבה אנו מצווים לזכור את השבת ולקדשה, היא על-ידי קידוש והבדלה. באמצעות הקידוש אנו זוכרים את השבת ומקדשים אותה בכניסתה, ועל-ידי ההבדלה אנו עושים זאת ביציאתה.

לזכור בכל עת

השאלה המתבקשת3 היא, היכן נאמר עניין ההבדלה בפסוק זה? הציווי הוא על זכירת יום השבת לקדשו, ואין שום רמז לכאורה לצורך בהבדלה בצאת השבת.

יש הלומדים את חובת ההבדלה מהפסוק "ולהבדיל בין הקודש ובין החול"4, אבל הרמב"ם אינו מציין פסוק זה, אלא הוא מסתמך רק על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו". ועלינו לומר אפוא, שלדעת הרמב"ם ניתן ללמוד מפסוק זה את שני הדברים - הקידוש וההבדלה.

יש לומר, שלדעת הרמב"ם, כוונת התורה אינה רק שעלינו לקדש את השבת, אלא גם לזכור בכל יום ובכל עת את קדושתה. לכן לא די בקידוש בכניסת השבת, אלא יש צורך בהבדלה ביציאתה - להבדיל בינה ובין ימי החול, כדי להדגיש את ייחודה של השבת גם כשאנו חוזרים לימי החולין.

קידוש והבדלה

אלה הם אפוא שני חלקיו של הציווי "זכור את יום השבת לקדשו": "לקדשו" - בכניסת השבת, על-ידי עשיית הקידוש; "זכור" - לזכור את השבת בכל עת, גם בימי החול, והביטוי לכך הוא ההבדלה.5

הסבר זה עולה בקנה אחד עם המבואר בספרים6, שתוכנה הפנימי של ברכת ההבדלה הוא החדרת קדושת השבת לתוך ימי החול שאחריה. על-ידה נמשכת קדושת השבת וחודרת גם בימי החול, וגם בתוכם היא מותירה את רישומה.

על טהרת הקודש

תוכנה של השבת הוא לרומם את החיים הגשמיים ולהחדיר בהם קדושה. משימה זו יש בה שני חלקים: השבת עצמה, שבה יהודי מתעלה לגמרי מענייני חולין ועוסק רק בענייני קודש; וימות החול, שבהם אמנם הוא עוסק בענייני חולין, אבל הוא מחדיר גם בהם קדושה ועושה מהם "חולין על טהרת הקודש".

על-ידי פעילות משולבת זו מקיימים את השבת בשלמותה, וזוכים לשכר שהקב"ה נותן על כך, כפי שכותב הרמב"ם בסיום הלכות שבת: "כל השומר את השבת ומענגה כפי כוחו, כבר מפורש בקבלה שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר7: אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דיבר".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לא, עמ' 99)

 

----------

1) שמות כ,ח.

2) הלכות שבת ריש פרק כט.

3) מגיד משנה שם. קרית ספר על הרמב"ם שם. ספר הישר לרבנו תם סימן סב.

4) ויקרא י,י.

5) רמב"ן פרשתנו שם.

6) ראה ספר המצוות להצמח-צדק מצוות מילה (ח,א).

7) ישעיה נח,יד.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)