חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ל' בשבט התש"פ, 25/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מהותה של התורה

מעלותיה של התורה נמדדות לא רק במושגים אנושיים, אלא יש לה גם השפעה מהותית על הבריאה כולה. אפילו פרטים קטנים בה קובעים את מידת השפע האלוקי שיינתן בעולם.
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר (שמות כ,א)

לתורה, שעל נתינתה לעם-ישראל אנו קוראים השבוע, יש מעלות רבות. מבחינת החכמה - היא החכמה העליונה שבעולם, וכפי שנאמר1: "היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים". מבחינת ערכים ודרכי מוסר - התורה כוללת את השלמויות שבכל שיטות המוסר, שלא כמוסר האנושי, שמעורבים בו טוב ורע, אמת ושקר.2

ידוע הסיפור3, שפעם נסע כ"ק אדמו"ר הריי"צ (רבנו יוסף-יצחק מליובאוויטש) ברכבת, ושמע ויכוח בין אנשים על טיב השיטות המדיניות השונות, וכל אחד ואחד הביא ראיות מהתורה לצדקת השיטה המדינית שבה תמך. אמר על כך הרבי, שהואיל והתורה היא תכלית הטוב והאמת, כלולים בה כל היתרונות שבכל השיטות המדיניות השונות.

שלמות מוחלטת

מעלותיה העצומות של התורה נמדדות לא רק במושגים אנושיים, אלא יש לה גם השפעה מהותית על הבריאה כולה. הקב"ה ברא את העולם על-פי התורה4, וחיות כל העולמות תלויה בה ובמצוותיה. פרטים קטנים של התורה קובעים את מידת השפע האלוקי שיינתן לכל המציאות.

ואכן, דוד המלך, שעמד על כוח מופלא זה של התורה, שיבח אותה באחד ממזמורי התהילים5 במילים: "זמירות היו לי חוקיך". אולם הגמרא6 אומרת, שדוד נענש על כך והקב"ה גער בו: "דברי תורה, אתה קורא אותן זמירות?!" - מכיוון שמעלתה של התורה גבוהה לאין-ערוך מהעובדה שחיות כל הבריאה תלויה בה.

דוד נענש

מהי אפוא מהותה האמיתית של התורה? מוסבר בתורת החסידות7, שעיקר עניינה של התורה הוא בהיותה חכמתו ורצונו של הקב"ה המאוחדת עמו באחדות גמורה. התורה והקב"ה הם דבר אחד, וזוהי מעלתה הכבירה - הקב"ה נתן לנו את חכמתו המאוחדת עמו.

כל המעלות שנובעות מהתורה - החכמה האין-סופית שבה, דרכי המוסר הכלולות בה, והשפעתה על חיות כל העולמות - הן בבחינת פרטים הנובעים ממהותה העיקרית. שכן, הואיל והתורה היא חלק מאין-סופיותו של הקב"ה, ממילא נובעות ממנה כל השלמויות בכל התחומים.

המאור שבתורה

אולם אף-על-פי שתכונת האין-סופיות קיימת בכל תחום בתורה ובכל חלק מחלקיה, הרי בחלקים המוגדרים של התורה מלובשת האין-סופיות בלבוש כלשהו - פשט, רמז, דרש או סוד וכדומה. עיקר עניין האין-סוף שבתורה מתגלה בפנימיות התורה, זוהי תורת החסידות.

פנימיות התורה אינה מוגדרת לתחום כלשהו, אלא היא מחיה ומאירה כל חלק בתורה. לכן היא נקראת 'המאור שבתורה', ולכן היא ההכנה לגילוי משיח-צדקנו, שיגלה את אין-סופיותה של התורה בכל העולם כולו ועל-ידו תימלא הארץ דעה את ה' "כמים לים מכסים".8

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי קונטרס 'עניינה של תורת החסידות')

----------

1) דברים ד,ו.

2) תורה אור סוף פרשת תולדות. תורת חיים תולדות יד,ב. ובכמה מקומות.

3) אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע כרך ד עמוד ר.

4) בראשית רבה פרשה א.

5) תהילים קיט,נד.

6) סוטה לה,א.

7) קונטרס אחרון בתניא דיבור המתחיל "דוד זמירות קרית להו". דרך מצוותיך מא,א-ב. ובכמה מקומות.

8) ישעיה יא,ט.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)