חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 ו' בשבט התשפ"א, 19/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הכול בשביל ישראל

חז"ל אומרים, שכל הבריאה נבראה "בשביל ישראל ובשביל התורה". לכן גם פרטי הבריאה והאירועים השונים קשורים ישירות לעם-ישראל ולתורה ולהביא להם תועלת.
מאמרים נוספים בפרשה
צריך לזעוק ולהאמין
השכל דורש להבין
המסע כבר החל
ארבע לשונות של גאולה
התמורה לסבל הגלות
להפוך את ה'מים' ל'דם'
שליחות אלוקית בלי תוספות
הכול בשביל ישראל
ויכוח המקלות והתנינים במצרים
לשבור את העקשנות
להשיג את הניצחון השלם
שעה של ערבוב המחיצות
הניסים שבתוך הטבע
שרידי החטא והעונש
"יציאת מצרים" בכל רובדי הנפש
כוחו של יצור סתמי
ללמוד תורה ב"שבעים לשון"
רק הקב"ה יכול
רק משה היה יכול לתרגם

וידעו מצרים כי אני ה' (שמות ז,ה)

פרשתנו מספרת על המכות שהביא הקב"ה על מצרים. בפשטות, המכות ניתנו כעונש למצרים על שהעבידו את בני-ישראל ולא הסכימו לשלחם. אך נוסף על כך מציינת התורה מטרה עמוקה יותר: "וידעו מצרים כי אני ה', בנטותי את ידי על מצרים".1

המצרים, ופרעה בראשם, לא האמינו בה', והמכות נועדו ליידע אותם על מציאות הבורא ועל כוחו הגדול. רבי יצחק אברבנאל מסביר2, שפרעה כפר במציאות ה', בהשגחתו הפרטית וביכולתו לחולל ניסים שלמעלה מדרך הטבע. המכות שברו את כפירתו בכל שלושת היבטיה: שלוש המכות הראשונות הוכיחו לו את קיום הבורא; שלוש הבאות לימדוהו על השגחתו הפרטית; ושלוש האחרונות המחישו לו את ניסי ה' העל-טבעיים.

"כדי שישמעו ישראל"

אולם כשמתבוננים בנימוקים שמביאה התורה למכות מצרים, מגלים סיבה נוספת - להודיע לעם-ישראל את גדולת ה': "למען תספר באזני בנך ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים... וידעתם כי אני ה'".3 מכאן אנו למדים, כי המכות נועדו גם בשביל ישראל - כדי שהם יידעו את ה'. וכדברי רש"י: "הקב"ה מביא פורעניות על האומות... כדי שישמעו ישראל וייראו".

היבט זה דורש ביאור. וכי לא די במטרות הקודמות - להעניש את המצרים ולשבור את כפירתם - עד שצריך למצוא סיבה הקשורה דווקא בהכרה בגדולת הבורא שהביאו המכות לעם-ישראל?!

מטרת הבריאה

הסבר הדבר קשור במטרת הבריאה כולה. חז"ל4 אומרים, שהבריאה כולה נבראה "בשביל ישראל ובשביל התורה". לכן גם פרטי הבריאה והאירועים השונים המתחוללים בה חייבים להיות קשורים ישירות לעם-ישראל ולתורה ולהביא להם תועלת.

משום כך לא די בהענשת המצרים ובשבירת כפירתם, אלא חייבת להיות למכות מצרים גם תועלת ישירה בגילוי כבוד ה' לעם-ישראל. רק כאשר פעולת המכות הגיעה גם לעם-ישראל, והן הגבירו בקרב בני-ישראל את ההכרה בגדולת ה' - או-אז הגיעה מטרת המכות לשלמותה.

לא לפקפק בנביא

דבר דומה אנחנו מוצאים גם בהפטרת השבוע. שם מסופר על נבואת יחזקאל בדבר החורבן שיביא הקב"ה על מצרים. גם שם מופיע המוטיב של "וידעו כל יושבי מצרים כי אני ה'"5, ועם זאת אין הקב"ה מסתפק בכך, אלא מוסיף6: "ביום ההוא אצמיח קרן לבית-ישראל ולך אתן פתחון-פה בתוכם, וידעו כי אני ה'".

גם כאן אנחנו נוכחים, שהשלמות של העונש למצרים היא דווקא כאשר הדבר מביא תועלת לעם-ישראל. ויתרה מזו: בימים ההם האמינו רוב בני-ישראל בנביא יחזקאל, ואף-על-פי-כן מחולל הקב"ה מלחמה בין שתי ממלכות אדירות, כדי שגם המעטים שפקפקו בנבואת יחזקאל יאמינו בנבואתו "וידעו כי אני ה'".

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לו, עמ' 33)

----------

1) שמות ז,ה.

2) אברבנאל על התורה שמות ט,טז.

3) שמות י,ב.

4) פירוש רש"י ריש פרשת בראשית. וראה מדרש תנחומא (באבער) שם יו"ד. אותיות דר' עקיבא אות ב.

5) יחזקאל כט,ו.

6) שם כט,יח.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)