חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:38 זריחה: 5:38 י"א בסיון התשע"ח, 25/5/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הכוח לרדת ולעלות

יוסף הוא שגרם לירידה למצרים, והוא שנתן לעם-ישראל את הסימן והכוח להיגאל ממנה - "פקוד יפקוד"
מאמרים נוספים בפרשה
לחיות חיי-נצח
חינוך של ילד יהודי
הכוח להחזיק מעמד בגלות
לא רק לזכור; גם לעשות
ויתור על שלמות אישית
כשיודעים שהגאולה קרובה
הכוח לגלות את הקץ
סימנים של מלך
לשמור על השכל שלא ישגה
יופי אמיתי, יופי רוחני
חיים נצחיים
יעקב ומשה "לא מתו"
הכוח לנצח את הגלות
מי נשא את מיטתו של יעקב
הכוח לרדת ולעלות
יוסף מזמין למצרים ונותן כוח לצאת ממנה
הכוח להתמודד ולהיגאל
כוחו של יוסף
כשהרע מתהפך לטוב
להתרגל לגמול טובה לזולת

ואלקים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת (בראשית נ,כד)

בסיום פרשת ויחי1 מביאה התורה את בשורתו של יוסף על הגאולה ממצרים: "ואלוקים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת".

המילים "פקוד יפקוד" הן הסימן שנתן יוסף לעם-ישראל, שכאשר יבוא הגואל וידבר בלשון זה, סימן שהגיע זמן הגאולה.2 ולא רק סימן נתן להם, אלא גם את הכוח לגאולה.3

אנו רואים אפוא, שיוסף הוא שגרם לירידה למצרים - שהרי יעקב אבינו ובניו ירדו למצרים על-פי בקשתו של יוסף, והוא שנתן לעם-ישראל את הסימן והכוח להיגאל ממנה. מדוע דווקא יוסף שייך לירידה ממצרים וליציאה ממנה?

|60למעלה מהשבטים

במובן מסויים היה יוסף נעלה בדרגתו הרוחנית מהשבטים ואפילו מיעקב אביו. הדבר בא לידי ביטוי עוד בחלומות שחלם ("והנה השמש והירח ואחד-עשר כוכבים משתחווים לי"4), וכפי שהחלומות הללו התגשמו בפועל, שכן אביו ואחיו השתחוו לו.5 בפשטות השתחוו לו משום שהיה מלך, אבל בפנימיות העניינים מעיד הדבר על מעלתו המיוחדת של יוסף.

מעלתו של יוסף הייתה, שאף-על-פי שהיה שקוע בניהול ענייני הממלכה, בכל-זאת שמר על קדושתו ועל דבקותו בקב"ה. לעומתם, השבטים היו רועי צאן, כי על-פי דרגתם אי-אפשר לשמור על דבקות בקב"ה אלא על-ידי התנתקות מענייני העולם.

הכוח לגלות

זו הסיבה הפנימית שכאשר נפגשו יוסף ואחיו נאמר6: "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" - השבטים לא היו יכולים לדמות בנפשם שהמשנה למלך יכול להיות יוסף הצדיק, שכן לשיטתם יש כאן סתירה. עוד יש לפרש את הפסוק "והם לא הכירוהו" - לשבטים לא הייתה הכרה והשגה במדרגתו הגבוהה של יוסף.

בגלל מעלתו הגבוהה של יוסף, נאמר על יעקב7 "אלה תולדות יעקב - יוסף". כלומר, ה'תולדות' והגילוי של יעקב באים על-ידי יוסף. הוא שהיה יכול לגלות בעולם (שזהו עניין ה'תולדות', לידה, לגלות דבר שהיה נעלם ונסתר) את דרגתו הגבוהה של יעקב.

רכוש גדול

משום כך קשורות הירידה לגלות מצרים והיציאה ממנה ליוסף דווקא. כוונת הירידה למצרים הייתה להוציא משם "רכוש גדול", כהבטחת הקב"ה לאברהם אבינו.8 בפשטות הכוונה לכסף ולזהב שהוציאו ממצרים, ובפנימיות העניינים הכוונה לניצוצות האלוקיים שגאלו משם.

כוח זה, לרדת למטה-מטה, ולא זו בלבד שלא ליפול אלא אף להעלות משם 'רכוש גדול' - ניתן מאת יוסף הצדיק, שזה היה גם עניינו-הוא: הוא נשאר יוסף הצדיק גם כשהיה משנה למלך במצרים. יוסף הצדיק נותן את הכוח לעם-ישראל לדורותיו שלא להתרשם מהעולם ומטרדותיו, ולהביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי משיח-צדקנו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 831)

 

----------

1) פרשתנו נ,כד.

2) תרגום יונתן שם כה. תנחומא פרשת שמות כד.

3) עיין דיבור המתחיל לך תרכ"ז.

4) וישב לז,ט.

5) אביו - כמסופר בריש פרשתנו (מז,לא): "וישתחו ישראל על ראש המטה"; אחיו - חמש פעמים (בראשית רבה פרשה פד,י).

6) בראשית מב,ח. תורת חיים ויחי קד,ד. תורה אור קג,ב.

7) בראשית לז,ב. וראה ביאורי הזוהר ריש פרשת ויחי (ל,א ואילך). אור התורה דיבור המתחיל בן פורת יוסף (שפו,א), ובכמה מקומות.

8) בראשית טו,יג-יד.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)