חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:14 זריחה: 6:05 ה' באייר התשע"ח, 20/4/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חיים נצחיים

חייו האמיתיים של יעקב קשורים ב"זרעו". על-ידי שצאצאיו ממשיכים את דרכו, נמשכים גם חייו שלו. בדרך זו נמשכים לעד חייו של יעקב אבינו גם בעולם הזה הגשמי.
מאמרים נוספים בפרשה
לחיות חיי-נצח
חינוך של ילד יהודי
הכוח להחזיק מעמד בגלות
לא רק לזכור; גם לעשות
ויתור על שלמות אישית
כשיודעים שהגאולה קרובה
הכוח לגלות את הקץ
סימנים של מלך
לשמור על השכל שלא ישגה
יופי אמיתי, יופי רוחני
חיים נצחיים
יעקב ומשה "לא מתו"
הכוח לנצח את הגלות
מי נשא את מיטתו של יעקב
הכוח לרדת ולעלות
יוסף מזמין למצרים ונותן כוח לצאת ממנה
הכוח להתמודד ולהיגאל
כוחו של יוסף
כשהרע מתהפך לטוב
להתרגל לגמול טובה לזולת

ויגוע ויאסף אל עמיו (בראשית מט,לג)

כשהתורה מתארת את הסתלקותו של יעקב אבינו, היא מבטאת זאת במילה "ויגווע" ואינה מוסיפה "וימת". על כך אומרת הגמרא1 "יעקב אבינו לא מת".

שואלת הגמרא: וכי לשווא ספדו הספדנים וחנטו החונטים וקברו הקברנים? תשובת הגמרא היא, שהדבר נלמד מהפסוק2 "ואתה אל תירא עבדי יעקב... כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שביים"; יש כאן השוואה בין יעקב לזרעו - "מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים".

לכאורה תשובת הגמרא אינה עונה על השאלה: איך אפשר לומר שיעקב אבינו לא מת, והלוא ספדוהו, חנטוהו וקברוהו? ועוד יש להבין איך העובדה ש"זרעו בחיים" פועלת ש"אף הוא בחיים".

אמיתת החיים

ברור שכאשר הגמרא אומרת "יעקב אבינו לא מת", אין היא מתכוונת לשלול את המציאות הנראית לעיני בשר. אין זו רק אמת עובדתית, אלא התורה עצמה מעידה שספדו את יעקב, חנטוהו וקברוהו, והתורה ודאי היא אמת. זו אפוא שאלת הגמרא: וכי לשווא ספדו הספדנים וחנטו החונטים וקברו הקברנים?

על כך באה התשובה "מקרא אני דורש". כלומר, אף-על-פי שהתורה עצמה מעידה שקברו את יעקב, הרי מקרא מפורש בא ללמדנו מהי אמיתת מציאותו של יעקב אבינו ומה הם חייו האמיתיים, ומבחינה זו "יעקב אבינו לא מת".

אמת נצחית

ייחודו של יעקב אבינו בכך, שעליו נאמר "תיתן אמת ליעקב".3 כלומר, מידתו היא מידת האמת.4 ומאחר שהאמת היא נצחית ובלתי-משתנית, בהכרח שגם חייו של יעקב אבינו נמשכים בקיום נצחי, ולא רק בעולם העליון אלא גם בעולם הזה.

וזו תשובת הגמרא: "מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים". חייו האמיתיים של יעקב קשורים ב"זרעו". על-ידי שצאצאיו ממשיכים את דרכו, נמשכים גם חייו שלו. בדרך זו נמשכים לעד חייו של יעקב אבינו גם בעולם הזה הגשמי.

הטבעי והעל-טבעי

נמצא אפוא, שחייו של יעקב אבינו מתקיימים במקביל בשני מישורים. מצד אחד, המישור הטבעי, שאף הוא חלק מהאמת האלוקית, ומבחינה זו נאמר בתורה שספדו הסופדים וקברו הקברנים. מצד שני ישנו הרובד העליון יותר של המציאות, שמבחינתו "יעקב אבינו לא מת".

כך גם חייהם של "זרעו", של כל בני-ישראל, מתנהלים במקביל במישור הטבעי והעל-טבעי. מצד אחד יהודים חיים בעולם הזה וכפופים למגבלותיו, אך בה-בשעה מבטיח הקב"ה ש"אתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".5

זה סוד קיומו של עם-ישראל - עם שחי בתוך טבע העולם, ובה-בשעה כל קיומו הוא נס על-טבעי. נצחיות זו תבוא לידי ביטוי שלם בתחיית המתים, שבה יזכו כל ישראל לחיים נצחיים פשוטו כמשמעו.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך כו, עמ' 7; כרך לה, עמ' 223)

----------

1) תענית ה,ב. וברש"י ויחי (מט,לג) הובא רק "יעקב אבינו לא מת", ונתבאר בשיחת שבת פרשת ויחי תשמ"ו.

2) ירמיה ל,י.

3) מיכה ז,כ.

4) זוהר חלק א קלט, סוף עמוד א. קסא,א. תניא סוף פרק יג. לקוטי תורה מטות פג, סוף עמוד ג ואילך. מסעי צג,ב-ג. ואתחנן ה, סוף עמוד א וסוף עמוד ב. ועוד. וראה לקוטי שיחות כרך כה עמ' 255 ובהנסמן שם.

5) דברים ד,ד.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)