חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:36 ח' בתמוז התשע"ח, 21/6/18
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

חינוך של ילד יהודי

היותה של התורה מושרשת בקב"ה, מעניקה לה כוח אין-סופי ובלתי-מוגבל, כוח הגובר על המגבלות שבמצרים, עד שדוקא בה ניתן להגיע לשלמות העליונה ביותר.
מאמרים נוספים בפרשה
לחיות חיי-נצח
חינוך של ילד יהודי
הכוח להחזיק מעמד בגלות
לא רק לזכור; גם לעשות
ויתור על שלמות אישית
כשיודעים שהגאולה קרובה
הכוח לגלות את הקץ
סימנים של מלך
לשמור על השכל שלא ישגה
יופי אמיתי, יופי רוחני
חיים נצחיים
יעקב ומשה "לא מתו"
הכוח לנצח את הגלות
מי נשא את מיטתו של יעקב
הכוח לרדת ולעלות
יוסף מזמין למצרים ונותן כוח לצאת ממנה
הכוח להתמודד ולהיגאל
כוחו של יוסף
כשהרע מתהפך לטוב
להתרגל לגמול טובה לזולת

ויחי יעקב בארץ מצרים (בראשית מז,כח)

פרשתנו נפתחת בפסוק "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע-עשרה שנה".1 מפרש זאת 'בעל הטורים', ששנותיו הטובות ביותר של יעקב אבינו היו שבע-עשרה השנים שחי במצרים.

כאשר2 אדמו"ר בעל ה'צמח צדק' היה ילד ולמד פירוש זה, חזר הביתה ושאל את סבו, רבנו הזקן (רבי שניאור-זלמן, בעל ה'תניא'), איך ייתכן ששנות חייו הטובות ביותר של יעקב אבינו, בחיר האבות3, יהיו במצרים?

ענה לו הרבי, שלפני ירידתו למצרים שלח יעקב את יהודה "להורות לפניו"4, וכפירוש חז"ל - "להתקין לו בית-תלמוד, שתהא שם תורה".5 כשלומדים תורה, מתקרבים אל ה' ויכולים לחיות חיים אמיתיים גם במצרים, ערוות הארץ.6

כוח התורה

יש לבאר את השאלה והתשובה בעומק יותר: כל תכלית עבודת האדם בעולם הזה היא להתרומם ממגבלותיו של העולם ולהגיע לדבקות באין-סוף ברוך-הוא. מצרים מסמלת את ההפך הגמור - מצרים והגבלות. זו אפוא השאלה: איך ייתכן שדווקא במצרים יגיע יעקב לשלמות חייו?

על כך באה התשובה, שכאשר קשורים עם התורה, ניתן לאדם הכוח להגיע לדבקות בקב"ה אפילו במצרים. שכן התורה, בהיותה מושרשת בקב"ה בכבודו ובעצמו, יש בה כוח אין-סופי ובלתי-מוגבל, ולכן היא גוברת על כל המגבלות של מצרים, עד שיש בכוחה לפעול, שדווקא במצרים יגיע יהודי לשלמות העליונה ביותר.

הפיכת חושך לאור

אולם לכאורה לא נתן הרבי תשובה מלאה לשאלת נכדו. השאלה הייתה, איך ייתכן שדווקא במצרים יגיע יעקב לשלמות חייו, ואילו הוא הסביר שעל-ידי התורה אפשר לחיות חיים שלמים גם במצרים.

ההסבר הוא, שזה כוחה של הפיכת החושך לאור, שאז מגיעים ליתרון מיוחד - "יתרון האור מן החושך"7 - יתרונו של האור שבא דווקא מהפיכת החושך לאור.8 כאשר יהודי נשאר דבק בקב"ה בהיותו במצרים, יש כאן עניין של הפיכת החושך לאור, ועל-ידי כך מגיעים לדרגה עליונה יותר מאשר על-ידי האור עצמו.

תשובה ברמז

תשובה זו ניתנה לילד ברמז בלבד ולא במפורש, שכן כאשר מדובר בראשית החינוך, אין מקום לחשוב על הפיכת חושך לאור. ילד צריך לדעת שחושך הוא דבר רע, שצריך להימלט מפניו. רק לאחר שהוא גדל ומתבגר, הוא לומד, שאם בדיעבד הובא האדם למקום סכנה ועמד בניסיון, הרי אז הוא מגיע ליתרון האור הבא מן החושך, אך אין זה עניין לילד, משום שלכתחילה אסור לאדם להיכנס למקום סכנה.

זו ההוראה שטמונה בדברי הרבי, שאם חלילה חטא האדם ונפל תחת ממשלת 'מצרים', אל לו לומר נואש. עליו לעמוד איתן בניסיון ואז יצליח להפוך את 'מצרים' עצמה לאור ולהגיע ל'יתרון האור' שמביא את הגאולה האמיתית והשלמה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך י, עמ' 160)

----------

1) פרשתנו מז,כח.

2) הסיפור מובא ב'היום יום' יח טבת (עמ' יב).

3) שער הפסוקים תולדות כז,כה.

4) בראשית מו,כח.

5) מדרש תנחומא. ילקוט שמעוני על הפסוק. הובא בפירוש רש"י.

6) בראשית מב,ט; יב.

7) קוהלת ב,יג.

8) ראה מקומות שנסמנו בספר הערכים - חב"ד כרך ב, עמ' תקפ-תקפב.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)