חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:36 זריחה: 6:13 ל' בשבט התש"פ, 25/2/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

לא לסמוך על בינת אנוש
מאמרים נוספים בפרשה
האלילות עצמה מכירה בקב"ה
התורה בתוך מציאות החיים
אחדות בתוך ניגודים
עצם התורה – לנשים
5 קולות במתן-התורה
גשר בין שמים לארץ
"לאמור" - למי?
התבטלות והבנה בלימוד התורה
מהותה של התורה
הנסתר - גלוי, והנגלה - נסתר
מילים מצריות בעשרת הדיברות
משעבוד מצרים להשתעבדות לקב"ה
שבת בימי החולין
מעשה, דיבור ומחשבה בשבת
כיבוד הורים - כבוד הבורא
כאשר ראו את הקולות
בלי לשבור את חוקי הטבע
כבוד הזולת
לא די להאמין, צריך לדעת
לא לסמוך על בינת אנוש
לחבר את החכמה למעשה

במעמד הר-סיני נתן לנו הקב"ה את עשרת הדיברות. בדיברות הללו כלולים דברים שיש ביניהם פער גדול ביותר: הדיברות הראשונים – "אנוכי", "לא יהיה לך" וכו' – עוסקים בעניינים העמוקים ביותר באחדות האלוקית, ואילו בהמשך מפורטים ציוויים פשוטים, כמו "לא תרצח" ו"לא תגנוב", ציוויים המובנים מאליהם גם בשכל אנושי ממוצע.

מדוע כלל הקב"ה בתוך עשרת הדיברות את שני הקצוות, שני סוגי הציוויים הללו? אלא בכך בא לידי ביטוי החידוש הנפלא שחולל במתן תורה – החיבור בין התחתונים לעליונים. זה עיקר עניינו של מעמד הר-סיני, יצירת החיבור בין הדברים העליונים ביותר ובין הדברים התחתונים ביותר.

הסיבה לקיום מצוות

חיבור זה נעשה בשני כיוונים: א) "העליונים ירדו לתחתונים"; ב) "התחתונים יעלו לעליונים". רצונו של הקב"ה, שהעניינים העליונים ביותר ירדו עד הדברים התחתונים ביותר. גם בציוויים כמו "לא תרצח" ו"לא תגנוב" צריך להיות מורגש היסוד האלוקי – "אנוכי ה' אלוקיך".

גם ציוויים פשוטים ויסודיים צריך יהודי לקיים בגלל הציווי האלוקי, ולא משום שהשכל האנושי מבין כך. זה צריך להיות הטעם העיקרי לקיום המצווה – העובדה שזה ציווי של הקב"ה.

איחוד כל המעשים

הפרדה בין "לא תרצח" לבין "אנכי ה' אלוקיך", ומסירת הציווי לשיקוליה של בינת אנוש, מסוכנת ואינה מתאימה לרצון ה'. ראשית, אי-אפשר לסמוך על השכל, משום ש"על כל פשעים תכסה אהבה", ואהבתו של האדם לעצמו עלולה לבלבלו, עד ששכלו 'יבין' שהעברה היא אפילו 'מצווה' (ובוודאי לא יהיה אפשר להישמר מ'לא תרצח' ו'לא תגנוב' בדקות, כמו שפיכת דמים על-ידי 'הלבנת פני חברו' או 'גנבת דעת').

נוסף על כך, אם יקיים את המצווה בגלל שכלו, יחסר האיחוד בין שכל האדם לבין רצון הקב"ה, והלוא כל המשימה שהקב"ה נתן לאדם – לאחד את כל מעשיו, אפילו הפשוטים ביותר, עם "אנוכי ה' אלוקיך", ושנקיים גם את המצוות השכליות מתוך קבלת עול מלכות שמים.

לעלות ל'עליונים'

אך גם בזה לא דיי. צריך ש"התחתונים יעלו לעליונים". הקב"ה רוצה שגם בני-האדם הנחותים ביותר, מי שמצד עצמם מסוגלים למעשי רצח וגנבה, עד שצריך להזהירם, בקולות וברקים, "לא תרצח!" ו"לא תגנוב!" – גם מהם נדרש ש"יעלו לעליונים". גם הם צריכים להגיע להבנה ולידיעה באלוקות, ב"אנוכי ה' אלוקיך".

יהודי נדרש להתעלות ולהתרומם, עד שיגיע לתחושה ולהכרה ש"הוי'" הוא "אלוקיך" – ששם הוי', המייצג את "היה, הווה ויהיה כאחד", האלוקות שלמעלה לגמרי מהבריאה, שגם דרגה עליונה זו תהיה "אלוקיך" – האלוקים שאתה יכול להשיגו ולהכילו בפנימיותך.

(לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 889)



   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)