חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 י"ג בשבט התשע"ט, 19/1/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

להיכנס כדי לצאת

מיד בסיום עבודת היום היה על הכוהן הגדול לשוב לביתו, כדי לבטא את מטרת כל העבודה בבית-המקדש - להחדיר את הקדושה האלוקית לתוך ביתו ולתוך מסגרות העולם
מאמרים נוספים בפרשה
לא לנטוש את העולם
אל תחשוב על עצמך
מה יהודי צריך לרצות
לדבוק בקב"ה ולהישאר בעולם הזה
לא לברוח מן העולם
להיכנס כדי לצאת
לקדושה אין גבולות
לראות את התכלית
לכסות את הדם
משמרת למצוות
רעיון אחד בשלושה ציוויים
להקל על השבים
להסתכן ולהציל נפשות
אהבת-ישראל כעסק וכמלאכה
שלושה רבדים באהבת-ישראל
אהבת-ישראל - הכלל הגדול
מקורות היניקה של האילן ופירותיו
כשמחוברים, לא מתבטלים
לתת פרנסה לקב"ה
יראת-שמים שלמה
התקדשות עצמית

בזאת יבא אהרן אל הקדש (ויקרא טז,ג)

בפרשתנו1 מתואר סדר עבודתו של הכוהן הגדול ביום-הכיפורים. הרמב"ם, המתאר את סדר העבודה2, כותב על-פי הנאמר במשנה3, שכאשר הכוהן הגדול יוצא לביתו בתום עבודת הקודש, "מלווין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש".

בפשטות נראה, שה'יום-טוב' שהיה הכוהן הגדול עושה, היה על שלא נפגע מעבודת-הקודש. ידוע, שהשהייה בקודש-הקודשים הייתה כרוכה בסכנת נפשות. כוהנים גדולים, שלא היו ראויים לתפקידם - היו מתים שם (לכן נצטווה הכוהן הגדול לא להאריך מדי בתפילתו שם, "שלא להבעית את ישראל"4). לכן כשיצא משם בשלום, היה עורך סעודת הודיה.

להתפלל על הבית

אולם לכאורה, כל עניין יציאתו הביתה של הכוהן הגדול וסעודת ההודאה שערך, הם עניין פרטי שלו, שאינו קשור לעבודת יום-הכיפורים בבית-המקדש. מדוע אפוא מפרט זאת הרמב"ם? הלוא ספרו הוא ספר הלכות ואיזו הלכה יש כאן?

דבר זה יוסבר על-פי הדגש שהתורה שמה על הצורך שהכוהן הגדול יהיה דווקא נשוי ויתפלל לא רק על עצמו אלא גם על "ביתו"5 (זו אשתו6). אמנם לפני יום-הכיפורים היה הכוהן הגדול צריך לפרוש מביתו ולהתקדש, אבל עם זאת יש הכרח שבשעת עבודתו יתפלל גם על 'ביתו', ומיד בתום עבודתו ייצא מבית-המקדש לביתו.

תכלית הקדושה

שילוב זה ממצה את תכלית עבודת המקדש. מצד אחד - קדושה עליונה ביותר, שאין למעלה ממנה. עבודת הכוהן הגדול ביום-הכיפורים הייתה תכלית הקדושה - כניסתו לקודש-הקודשים, המקום המקודש ביותר בעולם, ביום-הכיפורים, היום המקודש בשנה. אך מטרת הכניסה היא לא להישאר במצב של פרישות מהעולם, אלא ליטול אותה קדושה עילאית ולהחדירה בתוך חיי העולם הזה.

לכן מיד בסיום עבודת היום היה על הכוהן הגדול לשוב לביתו. בכך ביטא את מטרת כל עבודתו בבית-המקדש - להעביר ולהחדיר את הקדושה האלוקית לתוך ביתו ולתוך מסגרות החיים בעולם.

נכנס בשלום

דבר דומה אנו מוצאים ברבי עקיבא, שעליו נאמר7: "נכנס בשלום ויצא בשלום". רבי עקיבא נכנס לפרדס התורה, לסודותיה העמוקים ביותר, אך כניסתו הייתה מראש "בשלום" - לא כדי לצאת ולהתנתק מהעולם - אלא כדי שאחר-כך יוכל "לצאת בשלום" ולפעול בתוך העולם הזה.

בכך ממלאים את כוונת הבריאה, "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים".8 תכלית הבריאה נעשית דווקא כאשר מביאים את הקדושה העליונה ביותר אל תוך העולם הזה התחתון ועושים ממנו דירה לו יתברך.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך לב, עמ' 106)

----------

1) ויקרא טז,ג ואילך.

2) הלכות עבודת יום הכפורים פרק ד.

3) יומא פרק ז משנה ד.

4) שם פרק ה משנה א.

5) ויקרא טז,ו. משנה יומא לה, סוף עמוד ב. רמב"ם הלכות עבודת יום הכפורים פרק ד הלכה א.

6) משנה ריש יומא.

7) חגיגה יד,ב.

8) תנחומא נשא טז. וראה שם בחוקותי ג. בראשית רבה סוף פרשה ג. במדבר רבה פרשה יג,ו. תניא פרק לו.   

       
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)