חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 י"ג בשבט התשע"ט, 19/1/19
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הרבי על הפרשה
לא לנטוש את העולם
ההיסחפות אחר הכמיהה לאור האלוקי עד כדי 'כלות הנפש', אינה עולה בקנה אחד עם רצון ה'. הקב"ה הטיל על יהודי שליחות בעולם הזה דוקא – "לעשות לו יתברך דירה בתחתונים".
אל תחשוב על עצמך
הכניסה לפרדס היא הקובעת, ולכן רבי עקיבא, ש"נכנס בשלום", גם "יצא בשלום". כוונתו בכניסתו הייתה לעשות את רצון ה', ולכן הצליח לצאת בשלום
מה יהודי צריך לרצות
יהודי נדרש לאמץ את התשוקה הגדולה של אהרון ובניו לקדושה האלוקית, ועם זאת להישאר בעולם ולמלא את רצון ה'. בכוחו של יהודי להכיל את שני הניגודים הללו
לדבוק בקב"ה ולהישאר בעולם הזה
לא לברוח מן העולם
הדבר העליון ביותר הוא למלא את רצון ה' ולא לתור אחר השאיפות האישיות לשלמות האישית
להיכנס כדי לצאת
מיד בסיום עבודת היום היה על הכוהן הגדול לשוב לביתו, כדי לבטא את מטרת כל העבודה בבית-המקדש - להחדיר את הקדושה האלוקית לתוך ביתו ולתוך מסגרות העולם
לקדושה אין גבולות
הציווי "קדושים תהיו" יש בו גם מובן של הבטחה - אתם תהיו קדושים בפועל, הודות לכך - "כי קדוש אני", שכן קדושתו של העם היהודי נגזרת מקדושתו של הקב"ה.
לראות את התכלית
לכסות את הדם
אדם נזקק לעסוק הרבה בענייני חולין, אך הוא נדרש לעשותם בלי 'דם', בלא התלהבות יתרה. את ה'דם' יש לשמור לצורך עבודת הבורא
משמרת למצוות
רעיון אחד בשלושה ציוויים
בתחילת פרשת קדושים מופיעים ברצף אחד שלושה ציוווים – "קדושים תהיו"; "איש אמו ואביו תיראו"; "את שבתותי תשמורו". בבסיס ציוויים אלה טמון ייחודו של עם ישראל.
להקל על השבים
הגזלן פוגע בנקודה יסודית ביותר בנפש האדם - בבעלותו על רכושו, והדבר הוא בבחינת "נוטל נשמתו ממנו"
להסתכן ולהציל נפשות
הרבה מאחינו בני-ישראל נמצאים בסכנה של 'טביעה' בנהר החומריות השוטף אותם. על כל יהודי הרואה זאת חלה המצווה "לא תעמוד על דם רעך"
אהבת-ישראל כעסק וכמלאכה
אין להמתין עד שהזולת יבוא ויבקש עזרה, אלא יש להשקיע מחשבה ומאמץ כדי לעזור ליהודי שני - לברר מה חסר לו ולהתמסר בלב ונפש למלא את מחסורו
שלושה רבדים באהבת-ישראל
שלושה רבדים בעומקה של אהבת-ישראל וביוקר של כל יהודי - של הבעל-שם-טוב, של המגיד ממזריטש ושל רבנו הזקן בעל התניא
אהבת-ישראל - הכלל הגדול
מקורות היניקה של האילן ופירותיו
כשמחוברים, לא מתבטלים
לתת פרנסה לקב"ה
איך ייתכן שבפירות השנה החמישים, שהם חולין, יהיה יתרון על פירות השנה הרביעית, שיש בהם קדושה ושחייבים לאוכלם דווקא בירושלים?
יראת-שמים שלמה
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)