חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:49 זריחה: 5:44 י"ח בתמוז התש"פ, 10/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ייהוד הגליל
ניצוצי רבי

נושאים נוספים
התקשרות 991 - כל המדורים ברצף
סיום ענייני הגלות והתחלת הגאולה
נחמת הגאולה לאחר הירידה
ייהוד הגליל
פרשת ואתחנן
"ועל כרחך אתה חי"
הלכות ומנהגי חב"ד
בקשות בתפילה / מסירות נפש / מעשר כספים / השלמת תהלים

קול-קורא מאת הבבא-סאלי הרה"צ רבי ישראל אבוחצירא לשמיעת עשרת הדברות * כשיצחק רבין סיפר על "מופת" של הרבי * יהודי שהרבי העיר את תשומת-ליבו לשמו המעניין "יצחק בן שרה"... * תהלוכות ל"ג בעומר; כינוסי ילדים בחג השבועות ואחריו, וכינוס תורה מוצלח בהשתתפות אברכי כולל * מתוך דו"ח פעולות שלוחי הרבי לצפת בקיץ תש"מ * לרגל כינוס שלוחי הרבי לארץ-הקודש, בסמיכות לכ"ף מנחם-אב

מאת: הרב מרדכי מנשה לאופר

להוסיף בכל אופני השליחות

כאן המקום להזכיר אודות "כינוס השלוחים" שנערך בארץ-הקודש למחרת יום ההילולא דכ"ף מנחם-אב.

ויהי רצון שכנס זה יהיה באופן ד"כנס של צדיקים", שענינו – "הנאה להם והנאה לעולם" (סנהדרין עא, סוף עמוד ב' – במשנה). ובוודאי יקבלו החלטות טובות להוסיף עוד יותר בכל הפעולות הקשורות עם מילוי השליחות, ולעשות זאת בכל האופנים שבענין השליחות...

דברים אלו השמיע הרבי בהתוועדות שבת קודש פרשת עקב כ"ף מנחם אב תשד"מ (תורת מנחם התוועדויות תשד"מ כרך ד' עמ' 2422).

כינוס השלוחים השנתי של שלוחי הרבי לארץ-הקודש שעלו בשנים תשל"ו תשל"ז ותשל"ח הוא הזדמנות לחזור אל ימי הבראשית של שליחותם, והננו מפרסמים כאן קטעים ודוחו"ת ששוגרו לרבי על ידם, בקיץ של שנת תש"מ.

בדיווחים הללו אנו קוראים בין השאר על קיומן של תהלוכות ל"ג בעומר בשנה הראשונה בה הכריז הרבי על מבצע ה'תהלוכות' (גם בשנים מוקדמות יותר היו נערכות תהלוכות במספר מצומצם של מקומות בעולם, אך לא כהוראה כללית). כמו כן, על מבצע קריאת עשרת הדברות לטף ועוד אפיזודות מפעולות השלוחים. תודתנו לרב יוסף שמואל גערליצקי שליח כ"ק ורב מרכז תל-אביב על מסירת החומר לפרסום.

התעניינות בספרי החוקר ר' יצחק אלפסי

"בס"ד כ"ב סיון תש"מ

כ"ק אדמו"ר שליט"א

הננו בזה לדווח על הפעולות דזמן האחרון.

בתחילת חודש אייר נתקיימה בצפת ועדת 'בני ברית' בשבת קודש פרשת אמור י' אייר, בשעה 5:00 אחר הצהרים, היה 'פגישה עם חב"ד' עבור כל המשתתפים בועידה. מר י. אלפסי (המחבר) פתח את התכנית, אחר כך נאם י.י. ווילשאנסקי אודות חב"ד, וי. רייצעס וא.א. צייטלין נצחו על שירה חסידית עם הקהל. אולם ההרצאה היה מלא מפה אל פה, ואחר כך שמעו שהיו אנשים שלא היו יכולים להיכנס וטענו שהיו צריכים לסדר את ההופעה באולם יותר מרווח, כך שכולם יהיו יכולים לשמוע ולראות כו'.

התכנית נגמרה בשעה 6:00, ואחר כך באו כ-3-4 מנינים לישיבת חב"ד לתפלת מנחה, לאחר מנחה סידרו להם סעודת 'שלש-סעודות', והשיחה נסבה על אודות כ"ק אדמו"ר שליט"א, כשכמה מהמסובים מספרים על 'יחידות' וכיו"ב. מר אלפסי סיפר על דבר התעניינותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בספריו [השווה: אגרות-קודש כרך ז"ך עמ' רעג. היכל מנחם כרך ג' עמ' ק-קא]. אחד מהמסובים סיפר שבהיותו ביחידות עוררו כ"ק אדמו"ר שליט"א לזה ששמו הוא 'יצחק בן שרה', וסיפר שהדבר עשה עליו רושם עז.

בשעת הסעודה חזר אחד התמימים מאמר דא"ח. האורחים התפללו תפילת ערבית בישיבה ונפרדו בברכת תודה חמה על האירוח ובמיוחד על העובדה שהכינו עבורם במיוחד שלש סעודות".

טרקטור, תערוכה וליצנים..

ובעניין התהלוכות:

"עם קבלת הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א על-דבר התהלוכות נקראה אסיפה דחופה של אנ"ש שי' ונבחרו האחראים למבצע בכלל וכמו כן האחראים לכל מקום ביחוד. בסך הכל נערכו תהלוכות בתשע מקומות בצפון הארץ [=על ידי השלוחים לצפת, בנוסף לאותן שהתקיימו במקומות נוספים בצפון]: צפת, מירון, חצור, קרית שמונה, קצרין, ראש פינה, מעלות, כרמיאל ונהריה. בש"ק פרשת אחרי-קדושים נערכה מגבית בבית הכנסת של קרית חב"ד לצורך התהלוכות (מצו"ב רשימת התורמים). האחראים הכלליים להתהלוכות היו: י.ש. גערליצקי וי.י. וולוסוב. להלן פרטי התהלוכות בכל מקום ומקום.

צפת

הממונים: א.ש. בוקיעט, ש.ז.  גודמאן וש.ד. בראד.

לפני התחלת התהלוכה שמעו הילדים/ות דברי ברכה מראש העיר מר נחמיאס וסגנו יו"ר מחלקת החינוך מר בוכניק. אמרו הי"ב פסוקים ומארז"ל ביחד. אחר כך צעדו ברחוב ירושלים, שהוא מרכז מסחרי, והי' קידוש ה', לתהלוכה נתלוו שלש תערוכות ניידות: א. מכונית ועל גביו טנק המבצעים, ב. טרקטור עם תערוכה אודות כשרות, ג. טרקטור עם תערוכה אודות נרות שבת-קודש. התערוכות נעשו על ידי תלמידי/ות מוסדות חב"ד בצפת, כמו כן היה תזמורת של המתנ"ס ושני ליצנים שהוסיפו לרוח החגיגית (הליצנים היו י.י.ח וא.ח).

מספר הילדים/ות שהשתתפו בהתהלוכה: בערך שבע מאות.

מירון

הממונים: י. י. וולוסוב וי. ש. גערליצקי.

בתהלוכה זו השתתפו ילדי מירון וילדים ממושבים באיזור מרום הגליל. התהלוכה יצאה מבית הרב לציון הרשב"י וחזרה ליד בית הרב. נתלווה אליו הטרקטור עם התערוכה אודות כשרות. הקהל העצום שחגגו את ההילולא במירון הסתכלו בהנאה על התהלוכה, השלטים, והתערוכה.

מספר הילדים שהשתתפו בתהלוכה: במצעד – כמה מאות, בכינוס לאחר המצעד – מאה.

ראש פינה

הממונה: ג. מרזל.

לתהלוכה זו נתלווה המכונית ועל גביו טנק המבצעים וכמו כן שני ליצנים. התהלוכה עשה רושם חזק על תושבי ראש פינה.

מספר הילדים/ות שהשתתפו בתהלוכה: בערך מאה.

קרית שמונה

הממונים: י. רייצעס, מ.מ. גראנער.

מר אלי רודה ממחלקת תרבות נוער וספורט של העירייה ומר ניסים ונונה ממחלקת תרבות תורנית עזרו הרבה להצלחת התהלוכה בקרית שמונה. גם מר דוד נבון, מנהל מועדון 'תקוותנו', היה לנו לעזר והרשה לנו להשתמש בחצר המועדון לריכוז הילדים/ות לאחר התהלוכה.

בראש התהלוכה צעד טנק של המבצעים. בכינוס לפני יציאת המצעד נאם א.א. צייטלין להילדים/ות ואמר עמם הי"ב הפסוקים ומארז"ל. בריכוז הסופי נאם י. רייצעס. א.א. צייטלין התלבש כליצן לשמחת המשתתפים/ות.

מספר הילדים/ות שהשתתפו בתהלוכה: שלש מאות וחמישים.

קצרין (רמת הגולן)

הממונים: א.ח. שהינו וח. קמרי.

בתהלוכה זו השתתפו שמונים ושש ילדים/ות.

חצור

הממונה: י. ש. בן-עמי.

קול ומראה התהלוכה, שארכה כשעה בהליכה על פני חלק גדול של העיר, משכה תשומת לבם של חלק ניכר של תושבי חצור. בסיום המצעד התכנסו הילדים/ות באולם המרכז הקהלתי, שם שמעו דברי הרב עזיזי מרא דאתרא, ור' שמואל כהן מהמועצה דתית. אחר כך היתה שירה בליווי ופיקוח של הגב' רחל פרנסי, וסיפור ושיחה מאת רש"ז שי' לבקיבקר. ר' שמריהו חן שימש כמנחה.

התהלוכה היתה בהצלחה למעלה מן המצופה, ויש לציין יעילות המדריכים ומסירותם. לשבח מיוחד ראוי ר' שמריהו חן, שפתח הרבה דלתות לפני המארגנים והיה לעזר מרובה במצעד גופא וכן בכנס.

מספר הילדים/ות שהשתתפו בתהלוכה: במצעד כ-500, בכינוס לאחר המצעד – 600.

מעלות

הממונים: יוסף אריה בן רחל פולק ואברהם אסתר בן מלכה ליפשיץ.

התהלוכה עוררה התלהבות בין תושבי העיר, לרבות חוגים של אברכי הישיבה במעלות, ואנשים בקשו שנבוא פעמים נוספות. יש לציין שהיו כאלה שניסו לבטל התהלוכה מסיבות פוליטיות פנימיות, אך לא הצליחו במזימתם.

מספר הילדים/ות שהשתתפו בתהלוכה: מאתיים.

כרמיאל

הממונים: מנחם עמוס מושקוביץ ויונתן פידלר.

להצלחת התהלוכה בכרמיאל עזר הרבה הרב הספרדי של העיר הרב אליהו בן רחל מלכא. הוא השקיע כוחות ומרץ מרובים להצלחת המצעד. לתהלוכה התלווה הטרקטור עם התערוכה אודות כשרות. בסיום המצעד התכנסו הילדים/ות בפארק העירוני, שם שמעו דברי ברכה מרבני העיר הרב מלכא והרב מרגלית, וסיפור ושיחה מהרי"י שי' לבקבקר.

מספר הילדים/ות שהשתתפו בתהלוכה: מאתיים.

נהריה

הממונים: התמימים יאיר פרדני ודוד פרידמאן.

לתהלוכה זו התלוו מכוניות משטרה וצבא, שלש עגלות סוסים עם ילדים שהחזיקו שלטים על המבצעים, ומכונית עם 'בית מלא מצות' על הגגון. לפני היציאה למצעד נאם הרי"י שי' ווילישאנסקי. בכינוס לאחר המצעד שמעו הילדים/ות דברי מר יצחק רייכנטל, סגן ראש העיר, מנהל מועדון 'תקותינו', והרי"י שי' ווילשאנסקי.

מספר הילדים/ות שהשתתפו בהתהלוכה: כשלש מאות.

ביום שני כ' אייר, היו כינוסים [נוספים] במירון (10 ילדים) ובמושב ספסופה (70 ילדים). השתתפו: י.י. וולוסוב וי.ש. גערליצקי. כמו כן התקיימו כינוסים במושבים דלתון, עלמה ואליפלט. השתתפו: א. גולדבערג, י.ש. בן-עמי, וש. טרבלסי. [=פעילות זו התקיימה בהתאם להוראת הרבי בהתוועדות מוצאי ל"ג בעומר – להמשיך בפעילות גם בימים הסמוכים].

בדו"ח מופיעה גם רשימת שמות כל המדריכים, המדריכות והעוזרים בכל מצעד.

קול קורא של הבבא-סאלי

כינוסי ילדים לפני חג השבועות ולאחריו התקיימו בבתי הכנסת בערים השונות, וכן בחג השבועות עצמו בעיר צפת – לשמיעת עשרת הדיברות. בדו"ח מפורטים שמות הערים, מיקום הכינוס, גילאי וכתות הילדים, מספר הילדים, ושמות המארגנים. להלן רשימת הערים ובתי הכנסת:

נהריה: ביה"ס כצנלסון, ביהכ"נ המרכזי, אוסישקין והגרוזיני, וביה"ס רמב"ם ואושיסקין.

כרמיאל: בביהכ"נ הספרדים ומוריה. ובביה"ס אשכול.

שלומי: בביהכ"נ הגדול.

כמו כן התקיימו כינוסים גם בראש פינה. בקצרין: גן המקומי. ובצפת: בשכונות דרום וכנען.

בין 200 ל-500 ילדים השתתפו בכל כינוס, כשהם מתחלקים לגנים, כתות א-ג וד-ו בהדרכת שלוחים בחורים, ובחלק המקומות בסיוע בנות 'בית חנה'.

"לפני חג השבועות תלו מודעות בכל רחבי העיר (צפת) על-דבר הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א להביא ילדים לבית-הכנסת לשמוע קריאת עשרת הדברות. הממונה – א. שהינו. כמו כן הלכו לרוב בתי הכנסת שבעיר לפני תפלת ערבית של החג לזרז ולעורר עוד הפעם על דבר ההוראה. הדברים נתקבלו בחמימות רבה, והמתפללים הבטיחו למלא אחר ההוראה (העובדה שהרה"צ הר"י אבוחצירא יצא בקול קורא שהוא מצטרף להוראה השפיע הרבה על תושבי העיר)".

על התהלוכה לבתי הכנסת בחג השבועות נאמר בדו"ח:

"כבכל השנים התקיימה גם בשנה זו תהלוכה לשכונת דרום. כשהגענו לשכונת דרום עצרנו באחד הרחובות והתחלנו לשיר ולרקוד וחיש מהר התקבצו ילדים רבים, וא.א. צייטלין דיבר לפניהם מענינא דיומא. משם הלכנו לבתי הכנסיות בשכונה. ארגנו את התהלוכה: י.י. חיטריק וא.א. הכהן פרידמאן.

להלן רשימת בתי הכנסת: מיזוג גלויות, ליד מיזוג גלויות, פרסיים, מעלות, רומנים, צריף ליד רומנים, הונגרים, ר' שמעון ושם-ועבר.

כאן פורטו בדו"ח הכינוסים שקיימו השלוחים לפי הוראת הרבי גם לאחר חג השבועות. להלן רשימת הערים ומיקום הכינוסים:

ספסופה: בביה"ס.

צפת: בביה"ס ממלכתי א, ממלכתי ג וביה"ס אגודה. כמו כן בשלומי ובמעלות.

במירון התקיים הכינוס בביה"ס ממ"ד.

בכרם בן זמרה: בביה"ס המקומי. וכן במושב שזור, מושב חזון, יסוד המעלה, שדה אליעזר, ובצפת בביה"ס בירב וביה"ס האר"י.

בכל אחד מכינוסים אלו השתתפו כמאתיים ילדים בממוצע.

כינוס תורה מאוחד

"ביום ראשון י' סיון, התקיים כינוס תורה לאברכי הכולל בקרית חב"ד. השתתפו אברכים מכולל חב"ד, צאנז, תל"ת [=תנועה-להפצת-תורה] וכולל הספרדי במירון. הר"ר י.י. ווילשאנסקי הנחה את הכינוס ופתח בחזרת עניין בנגלה מכ"ק אדמו"ר שליט"א, בעניין הגירות של בני-ישראל בעת מתן תורה). ארגנו את הכינוס י.י. גאנזבורג, י. יעקובוביץ וא.א. הכהן פרידמאן. להלן רשימת הנואמים.

קרליץ, כולל תל"ת, בעניין איסורי נזיר.

מ. בערענסון, כולל צאנז, בעניין יש כוח ביד חכמים לעקור כו'.

דיין, כולל תל"ת, בעניין כופין על המצוות.

ש.מ.מ. ריבקין, כולל חב"ד, בעניין השמעת קול בשבת.

? ביטון, כולל מירון, בעניין כיבוד הבית בשבת.

אביכזר, כולל מירון.

ביום ראשון י' סיון, נאם י. רייצעס בטקס חג השבועות בבסיס ביריה, נוכחו כחמישים חיילים. הפעולה אורגנה על ידי הרבנות הצבאית.

מר רבין מספר 'מופת'

"ביום ראשון י"ז סיון, ביקר בצפת מר יצחק רבין. ביקרו אצלו י.ש. גערליצקי וי.י. גאנזבורג ונתנו לו במתנה את הספר 'דעת תורה'. הוא קבל אותם בסבר פנים יפות, וסיפר על דבר 'מופת' מכ"ק אדמו"ר שליט"א עם משפחת ס. שהוא מכירם אישית. כמו כן סיפר על התרשמותו מ'יחידות'.

ביום שלישי כ"ו סיון, בקרו ג. פריד וי.ש. בן-עמי בספסופה, שם דברו לפני קבוצת קשישים. ביום רביעי כ"ז סיון, בקרו בקרית חב"ד 25 תלמידי בית-הספר נר ישראל במושב עמיהוד. י.י. חיטריק דיבר לפניהם.

*

"להלן רשימת החוזרים שיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א בבית הכנסת קרית חב"ד לפני קבלת שבת, והחוזרים מאמר דא"ח בשעת 'שלוש-סעודות'.

[בדו"ח מצויינים השמות על סדר השבתות מראש, משבת תזריע-מצורע ועד שבת קרח. להלן שמות החוזרים (חלקם נזכרים מספר פעמים)]:

י.ש. גערליצקי / י.י. ווילשאנסקי / י. רייצעס / י.י. חיטריק / י.י. לבקבקר / ש.ז. לבקבקר  / י.י. גאנזבורג / י.י. וולוסוב / י. ראזנפעלד / הרב קפלן.

"לאחרונה הותחל שיעור חדש ביום השבת אחר הצהריים, בביאור כ"ק אדמו"ר לפירושי רש"י על פרשת השבוע. בכל שבוע לומד את השיעור אברך אחר. השיעור הראשון בש"פ שלח, נמסר על ידי ש.מ.מ. ריבקין, והשנייה (ש"פ קרח) על ידי ח.י. יעקובוביץ.

הדו"ח נחתם בסופו "בשם כל השלוחים" ושמותיהם.

כמו כן מופיעה בדו"ח גם "רשימת המשתתפים במגבית עבור תהלוכת ל"ג בעומר", בה מפורטים שמות האנשים והסכומים שתרמו בלירות ישראליות [סכומים הנעים בין  3000 – 180 ל"י].

התנאי ללימוד

מוסיף ומספר הרב גערליצקי שי':

בחודש תשרי תשמ"א שהיתי בחצרות כ"ק אדמו"ר. בסיום החודש כתבתי לרבי אודות הסתדרותי בשליחות וכו' כי עדיין למדתי בכולל בצפת. זכיתי אז לקבל 6 מענות. בצדו של המכתב שלי הואיל כ"ק אדמו"ר להוסיף ולכתוב (לאורך העמוד):

וזאת למודעי – הרוצים להמשיך ללמוד בכולל בהתמדה וכו' – יכולים להמשיך בזה, כפשוט.

כמובן שמסרתי את המענה לשלוחים שהיו עדיין בין כותלי הכולל, וכמובן לראש הכולל השליח הגאון החסיד רבי אריה לייב קפלן ע"ה.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)